Over Ons

Oreda is een full ICT-bedrijf met kantoren in Amstelveen, Utrecht en Heerlen. Oreda heeft een zeer uitgebreid portfolio aan servicelijnen, actief in IT, telecom, industrie, farmacie, financiële sectoren en overheidsbedrijven.

Oreda streeft ernaar om een persoonlijke en bovenal duurzame relatie te onderhouden met haar klanten. Tevens vinden wij het belangrijk een meerwaarde te bieden en ons te onderscheiden in ons vakgebied. Wij hebben oog voor detail, zijn resultaatgericht en hanteren een duidelijke en heldere communicatie.

Medewerkers van Oreda voelen zich trots, verantwoordelijk en bovenal betrokken bij het werk dat zij leveren. Gedreven professionals die plezier en voldoening halen uit het uitoefenen van hun vak. Tevens zijn zij representatief voor de cultuur en kernwaarden van ons bedrijf. Oreda vindt het belangrijk dat onze medewerkers goed voor ogen hebben waar Oreda voor staat en welke waarden en ambities hoog in het vaandel staan.

Oreda Consulting bereikt haar doelen mede door zich te blijven ontwikkelen en de lat hoog te leggen. Wij vinden het belangrijk om op de hoogte te blijven van wat er in de markt speelt. Wij streven ernaar bewust te zijn van de behoefte van onze klanten en hier ook gedegen en proactief op te anticiperen.

NEN-certificering en SNA-keurmerk

Oreda Consulting B.V. is sinds augustus 2016 NEN 4400-1 gecertificeerd. Tevens is ons bedrijf in het trotse bezit van het SNA-keurmerk. Het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) is het keurmerk voor alle uitzendondernemingen en (onder)aannemers van werk. Het keurmerk is gebaseerd op NEN 4400. Dit houdt in dat wij zijn gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid en zodoende als betrouwbare partner kunnen optreden.

Ondernemingen die het SNA keurmerk mogen voeren, moeten voldoen aan de gestelde eisen in de NEN 4400 norm. Deze norm is ontwikkeld voor Nederlandse (NEN 4400-1) en buitenlandse ondernemingen die zich op de Nederlandse markt begeven (NEN 4400-2) en die arbeid ter beschikking stellen en/of werk aannemen.

Het SNA-keurmerk is ontwikkeld om de risico’s van inleners van arbeid en opdrachtgevers van werk te beperken. Op basis van de huidige wetgeving lopen deze partijen het risico dat zij aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen uit arbeid die door de uitlener of (onder)aannemer niet zijn voldaan. Bedrijven met het SNA-keurmerk worden periodiek gecontroleerd op hun verplichtingen uit arbeid, waardoor het risico voor de inlener en uitbesteder van werk wordt beperkt. Ons bedrijf wordt periodiek gecontroleerd op het handhaven van de NEN 4400 norm.

Meer informatie vindt u op de website van het SNA-keurmerk.